UAB „Libelpak Group“

Sklejka

Sklejka (potocznie dykta) – materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna. Zwykle składa się z nieparzystej ilości warstw. Sklejki wytwarza się z różnych gatunków drewna. Najczęściej z brzozy, olchy, sosny, rzadziej z buku lub z drzew egzotycznych. Wewnętrzne warstwy sklejki często są z innego, tańszego gatunku niż zewnętrzne.

Ze względu na rodzaj zastosowanego w produkcji kleju wyróżnia się sklejki suchotrwałe i wodoodporne. Wodoodporność dotyczy tylko kleju, a nie całej sklejki, która jako produkt drewniany nie jest odporna na wodę.

Sklejka daje się względnie łatwo modelować (wyginać) na gorąco, co pozwala na wytwarzanie kształtów przydatnych np. w meblarstwie. Dzięki temu, sklejka jest używana powszechnie do produkcji mebli domowych i biurowych. Jest też używana w budownictwie, do produkcji opakowań, w szkutnictwie.skleika

Proces powstawania sklejki:

* obróbka hydrotermiczna drewna (kilkadziesiąt godzin w wodzie o temperaturze ok. 50° C)
* korowanie i oczyszczanie z łyka
* przecinanie kłód drewna na wymiar dostosowany do gabarytów łuszczarki
* skrawanie nożem łuszczarki z obracających się kloców drewna taśm forniru
* łączenie taśm forniru w płaty odpowiadające wymiarom sklejki,
* suszenie płatów,
* naprawianie wad (sęki i pęknięcia) przez wycięcie wadliwego fragmentu i wklejenie w to miejsce kawałka forniru bez wad
* klimatyzacja,
* nanoszenie kleju,
* formowanie zestawu sklejki,
* sprasowywanie,
* obrzynanie i ewentualnie szlifowanie,
* klasyfikacja.